Μια θάλασσα μικρή. Σαβόπουλος (βίντεο)...

Απ' τα ωραιότερα τραγούδια του Νιόνιου. Πολυακουσμένο αλλά πάντα ευχάριστο.
 

Related Posts

Ιδεοπηγή (group).

Αναρτήσεις της Ιδεοπηγής.