Δύο κιθάρες, τέσσερις εκτελεστές, περιττά τα λόγια...


Related Posts

Ιδεοπηγή (group).

Αναρτήσεις της Ιδεοπηγής.