Την πατρίδα' μ έχασα...

Όταν παίζει η λύρα, σωπαίνουμε όλοι και ακούμε...

Related Posts

Ιδεοπηγή (group).

Αναρτήσεις της Ιδεοπηγής.