Καταπληκτικό σόλο σε κλασσική κιθάρα...

Hotel California Solo - The Eagles - Acoustic Guitar Cove. 

 

Related Posts

Ιδεοπηγή (group).

Αναρτήσεις της Ιδεοπηγής.